Kust saada infot kinnistu omanike ja servituutide kohta?

Kõige lihtsam on küsida maaklerilt, kes kinnistu omanikuga suhtleb. Omanikust keegi paremini ei tea, sest servituuti saab allkirjastada ja kinnistusraamatusse kanda vaid notariaalse tehingu järel. 

Usalda, aga kontrolli põhimõttega inimene? Kinnistusraamatust saab teha väljavõtte, kuhu on märgitud kinnistu omanikud, kinnistule määratud servituudid ja kolmandad osapooled, kellel võib kinnistu osas mingeid õiguseid olla, näiteks ka elektriliinid ja nende haldaja.

Ligipääsu kohta saab infot Maa-ameti kaardirakendusest, kust saab vaadata kas kinnistu on eraldi katastriüksus ja siis vajadusel kontrollida katastri omanikku Kinnistusraamatust https://kinnistusraamat.rik.ee/

On ka võimalik, et eratee on antud lepingu alusel kohaliku omavalitsuse kasutada ja hooldada. Sellisel juhul saab seda öelda ainult kohaliku omavalitsuse esindaja. 

Comment on this FAQ