Põllumaa müük

Esmane konsultatsioon on alati tasuta.

Põllumaa müügi puhul on kõige olulisem nii oma maaklerit kui ka potentsiaalseid ostjaid teavitada kinnistut koormatistest. Rendileping läheb müügiga automaatselt uuele omanikule üle ning muutub vaid lepingu osapool (maa omanik ehk rendileandja). Haritavate maade rentimist reguleerib Võlaõigusseadus, mis seab rendilepingu lõpetamisele mitmeid piiranguid – näiteks ei tohi vegetatsiooniperioodil ehk taimekasvatuse kõrgajal põllumeest müügiga või lepingu lõpetamisega arusaadavalt üllatada. Samuti võtab lõviosa põllumajandustootjatest PRIAlt toetusi, millest mõned on ajaliselt siduvad – ka sel juhul ei pruugi rendilepingu lõpetamine võimalik olla. Ostja jaoks võib aga see, kas saab maad kasutama hakata juuni- või detsembrikuus, saada määravaks kaalutluskohaks.

Tänu emafirma Eesti Maavara OÜ pikaajalisele kogemusele on ka Apell Kinnisvara tiimil kompetents  kliente rendilepingute osas nõustada nii läbirääkimisprotsessis kui ka lepingute juriidilise siduvuse osas. See tähendab seda, et soovi korral aitame kinnistule (uut) rentnikku otsida; saame aidata ka läbirääkimistes lepingu tingimuste parandamiseks (näiteks rendihinna tõstmisel) või omanikule kahjumliku lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks.

Meie meeskond on kokku puutunud ka rendilepingutega, kus on paberile pandud õigustühiseid kokkuleppeid. Näiteks eelisostuõigus kehtib vaid juhul, kui see on notari juures kokku lepitud ja ka kinnistu registriosasse lisatud. Seda, kas Sinu kinnistul on eelisostuõiguse märge, saab vaadata kinnistusraamatust ning seda ei määra punkt rendilepingus. Kindlasti ei pea eelist andma rentnikule, kes pakub maaomanikule madalamat hinda kui teised pakkujad.

Oleme näinud ka piiravaid lepinguid, kus on lepingu lõpetamine justkui võimatuks tehtud – ka see on seaduse silmis õigustühine. Samuti ei ole suulistel kokkulepetel enam sellist kaalu nagu 20 aastat tagasi. Kuldreegliks on siiski, et pole olemas rendilepingut, mis omaniku rentnikuga tingimusteta igaveseks seoks. Kui ka Sina rendid oma põllumaad veel vorstilati ja siira tänu eest, võta meiega ühendust! Arvutame koos välja, millistest summadest ilma jäänud oled. Vajadusel suuname Teid edasi lepinguõigusega tegelevate advokaatide poole, kel on rohkem teadmisi varasemast kohtupraktikast.

Põllumaa edukas müük on ka ajastuses kinni – PRIA toetused tulevad detsembrikuus ning just sel ajal investeerivad paljud suurtootjad maade ostu. Kevadel on aga palju taimekasvatusega seotud kulutusi – sel ajal on põllumaadele nõudlus väiksem.

Ostu-müügitehingu tegemiseks sõlmitakse notari juures kas asjaõiguslik või võlaõiguslik leping. Asjaõigusliku leping on tavapärane ostu-müügi leping – müügisumma tasutakse kohe ning omand antakse üle. Võlaõiguslikku lepingut saab kasutada siis, kui pannakse paika müügi tingimused ja hind, näiteks juhul kui ostja ootab veel mingit osa ostusummast.

Meiega ostad & müüd lihtsamalt!

Võta meiega ühendust