Milliseid kaardirakendusi kasutada?

Maainfo jaoks on soovitav kasutada Maa-ameti kaardirakendust https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused/Maainfo-kaardirakendus-X-GIS-20-p629.html

Detailplaneeringute jaoks on Maa-ametil koostatud detailplaneeringute kaart
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused/Detailplaneeringute-kaardirakendus-p103.html

Kitsenduste jaoks Maa-ameti kitsenduste kaart
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused/Kitsenduste-kaardirakendus-p90.html

Põllumaadega seotud info, kasutuse jms kohta PRIA veebikaart
https://kls.pria.ee/kaart/

Metsamaade sh nende liigilise koosseisu jms kohta Metsaportaali kaardirakendus
https://register.metsad.ee/

Comment on this FAQ