Struktuur


Eesti Maavara OÜ on metsa- ja põllumaade ostu ning jätkusuutliku majandamisega tegelev ettevõte. Maaomanikele pakutakse kinnistu haldamise kompleksteenust, näiteks abi põllumaa taastamisel ja uue rentniku leidmisel, või metsahooldust metsamajanduskavast kuni istutustöödeni. Kõik ühest kohast!

Estren Building OÜ on ehitusettevõte, mis tegeleb kinnisvaraarenduse, projekteerimise ja ehitusega ning toetab kliente ka maatulundusmaa sihtotstarbe muutmisel, detailplaneeringu algatamisel, ehituslubade taotlemise ja muudes taolistes toimingutes.

Forest Capital OÜ on ettevõte, mis varub noorendikke ja keskealisi metsakinnistuid, mille haldusel on ajaliselt pikem perspektiiv ning ka pikem tasuvusaeg. Just seetõttu on oluline sellised kinnistuid hallata pakettidena ehk tegeleda sama piirkonna sarnases vanuses metsakinnistutega ühtselt.

Meiega ostad & müüd lihtsamalt!

Võta meiega ühendust