Mis on projekteerimistingimuste ja detailplaneeringu vahe?

Projekteerimistingimused väljastatakse kohaliku omavalitsuse poolt ning need määravad kindlaks arhitektuursed, ehituslikud jmt lähteandmed ning isikud, kellega projekt kooskõlastada. Nende tingimuste järgi valminud projekt on ehitusloa taotlemise aluseks. 

Projekteerimistingimused saab väljastada ainult hajaasustusega alale ehitamiseks ning ainult juhul kui kehtiv üldplaneering seda lubab – tiheasustusaladel ja detailplaneeringu kohustusega aladel on projekteerimise aluseks siiski kehtiv detailplaneering. Neid saab ka elektrooniliselt taotlema minna, protsess on lihtne, riigilõiv 25€ ning vastus 30 päevaga. 

Detailplaneering on sellega võrreldes oluliselt kallim – hinnavahemikud jääb eramute puhul 1000€ ja 10 000€ vahel – ning ka ajamahukam, sest nende kinnitamisega võib minna ka aastaid.

Comment on this FAQ