Mis on maa maksustamishind? Kas selle sünonüümiks on turuväärtus?

Maa maksustamishind on aluseks maamaksu määramisel selle kasutajale. Maksustamishind leitakse riigi poolt korraldatud korralise hindamise käigus, võttes aluseks viimaste aastate jooksul vastavas piirkonnas tehtud kinnisvara müügitehingud. Seega ei saa maa maksustamishinda ja maa turuväärtust sünonüümideks lugeda.

Comment on this FAQ