Mis on kasutuskord?

Kaasomanike kasutuskorra kokkuleppega saab paika panna, millist maatüki osa võib konkreetne isik kasutada ning millised maatüki osad on kaaskasutuses. Näiteks võib kokku leppida, et majaosa kasutab üks kaasomanik ja metsa-või põllumaad teine kaasomanik. 

Kasutuskorras pannakse täpselt kirja, millist ja kui suurt osa kaasomanik ühisest asjast kasutada võib, aga saab veel kokku leppida, milliseid kulutusi tehakse ühise asja korrashoiuks, säilitamiseks või parendamiseks ning muudes kaasomanikele olulistes küsimustes. Kasutuskorda saab seada notaris.

Comment on this FAQ