Miks on hindamisakti hind vahel madalam kui lõplik müügihind?

Eesti eksperthindajad tegutsevad Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu Heade Tavade Koodeksi ja hindamisstandardi EVS 875 järgi ning nende hindamise aluseks on kinnisvara seisukord, ümbruskonna isepärad ja infrastruktuur ning sarnaste objektide keskmine müügihind piirkonnas.

Hindaja võtab arvesse turuolukorda ning sarnaste varadega varasemalt tehtud tehinguid – ta on turuväärtuse hindamisel objektiivne, sest ta on tehingus sõltumatu osapool. Ostja ja müüja võivad aga hinna läbirääkimistel lähtuda subjektiivsetest ja tihti emotsionaalsetest näitajatest, mistõttu ei pruugi kokku langeda hindaja poolt antud turuväärtus ning kokkuleppeline müügihind.

Comment on this FAQ