Kui suur on Apell Kinnisvara vahendustasu?

Vahendusteenuse hind on kõikides büroodes kokkuleppeline, seda ei reguleeri Eestis (seni) ükski seadusakt. Praktikas on Apell Kinnisvaras tavaks kujunenud ühe-aastased lepingud vahendusmääraga 5% müügihinnast, mille tasub müüja ning üüritehingute puhul 1 kuu üürisumma (lisandub käibemaks), mille tasub kas üürileandja või üürnik vastavalt kokkuleppele. Äripindade puhul võib pikaajaliste lepingute puhul vahendustasu ka ületada 1 kuu üürisummat.

Vahendustasu lepitakse müüja ja maakleri vahel esmaste nõupidamiste käigus kokku. Mõistagi võib vastastikuse  läbirääkimiste käigus kokku madalama vahendustasu või fikseeritud summa – see on müügipartneriga individuaalsete kokkulepete küsimus. 

Comment on this FAQ