Kes kannab notaritasud?

Notarikulude tasumine sõltub poolte eelnevast kokkuleppest. Hea tava on see, et müüja ja ostja kannavad kulud kahasse ehk võrdselt ning riigilõiv jääb ostja kanda. Viimastel aastatel on siiski Eestis laiemalt levinud tava, et ostja võtab notaris kõik kulud enda kanda.

Comment on this FAQ