Võta meiega ühendust: info@apell.ee

Miks on mõttekas kasutada meie abi oma vara müümisel, üürimisel või ostmisel?

Kinnisvaramaakleri informeeritus turuolukorrast ja pakutavast varast või siis ostusoovidest on oluliselt parem, kui harva kinnisvaratehinguid sooritaval tavainimesel. Lisaks osutab maakler abi läbirääkimistel, notariaegade broneerimisel ja muudes toimingutes, mis kahtlemata iga tehinguga kaasnevad. Maakler aitab tänapäeva kiire tempo juures aega ja tõenäoliselt ka raha kokku hoida, kasutades oma teadmisi ja võimalusi kliendi huvide esindamisel.

Mis maksab vahendusteenus?

Vahendusteenuse hind on alati kokkuleppeline, seda ei reguleeri Eestis (seni) ükski seadusakt. Praktikas on väljakujunenud tasuks 3-5 % müügihinnast (vahendustasu lepitakse müüja ja maakleri vahel läbirääkimiste käigus kokku, see võib erineda ka eelpool nimetatust), mille tasub müüja, üüritehingute puhul on tavaline vahendustasu 1 kuu üürisumma (lisandub käibemaks), mille tasub kas üürileandja või üürnik vastavalt kokkuleppele. Äripindade puhul võib pikaajaliste lepingute puhul vahendustasu ka ületada 1 kuu üürisummat.

Millest sõltub kinnisvara väärtus?

Kinnisvara väärtus sõltub eelkõige nõudluse/ pakkumise vahekorrast antud hetkel ning antud kinnisvaraobjekti silmas pidades ning üks olulisemaid tegureid, mis kinnisvara väärtus kujundab on asukoht.

Kas isikliku korteri või maja müümisel tuleb tasuda tulumaksu ja kuidas see arvutatakse?

Isiklikus kasutuses olnud elamispinna müümisel ei tule tasuda tulumaksu. Juhul, kui müüakse elamispinda, kus ise ei elata (nt pärandina saadud teine korter vmt), arvutatakse tulu vara soetusväärtuse (millele on lubatud lisada tehinguga seotud kulud ja korrastamis/remondikulud) ja müügiväärtuse vahena. Selliselt saadud tulult tuleb tasuda tulumaksu hetkel kehtiva määra alusel (2009 aastal on tulumaksumäär 21%) müügile järgneva aasta 1. juuliks.

Mis on maa maksustamishind? Kas selle sünonüümiks on turuväärtus?

Maa maksustamishind on aluseks maamaksu määramisel selle kasutajale. Maksustamishind leitakse riigi poolt korraldatud korralise hindamise käigus, võttes aluseks viimaste aastate jooksul vastavas piirkonnas tehtud kinnisvara müügitehingud. Siiski ei saa lugeda maa maksustamishinda ja maa turuväärtust sünonüümideks.

Miks on kinnisvara hindaja antav turuväärtuse hinnang vahel madalam, kui kokkulepitud müügihind?

Hindaja võtab arvesse turuolukorda ning sarnaste varadega varasemalt tehtud tehinguid. Turuväärtuse hindamisel on hindaja objektiivne, s.t. et ta on ka antud tehingust sõltumatu. Ostja ja müüja võivad aga hinnaläbirääkimistel lähtuda subjektiivsetest ja tihti emotsionaalsetest näitajatest, mistõttu ei pruugi kokku langeda hindaja poolt hinnatud turuväärtus ning kokkuleppeline müügihind.